Qera Afatgjatë


Leasingu Operacional (Qeraja Afatgjatë) me paketë të plotë shërbimi është mënyra më e përshtatshme për financën dhe manaxhimin e një flote makinash.

Manaxhimi i kostos është primar për një kompani, që do të thotë se blerja dhe mirëmbajtja e një makinave është një nga cështjet më të vështira në mjedisin e biznesit në Shqipëri.

Avantazhet krysore të Leasing-ut Operacional/Qerasë Afatgjatë me paketë të plotë shërbimi janë:

Financiar:

-Çmimi mujor.

-Kapaciteti për të financuar kompaninë rritet: parapagimi është zero; nuk eshte nevoja që të sforcoheni financiarisht (në krahasim me Leasing Financiar ku parapagimi mund të jete nga 10% - 30%) dhe makinat jane të regjistruara në emër të kompanisë që ofron shërbimin.

-Ne e marrim parasysh riskun financiar (duke përfshirë vlerën e rishitjes, mirëmbajtjes dhe riparimeve) dhe kështu cash-flow bëhet më i thjeshtë dhe i parashikueshëm.

Fleksibiliteti:

-Kontratat tona kanë mundësi përshtatjeje: nëse nevojat tuaja ndryshojnë, ne mund të modifikojmë periudhën e qeramarrjes, numrin e kilometrave, madje edhe tipin e makinës.

  • -Punojmë me kompanitë e reja.

Parashikimi:

-Çmimi mujor është i pandryshueshëm për gjithë periudhën e kontratës.

-Çmimi mujor përfshin të gjitha taksat, siguracionet (TPL dhe KASKO) dhe paketën e plotë të shërbimeve: mirëmbajtjen, riparimet, ndryshimin e gomave, asistencës rrugore, zëvendësimin e makinës.

 

Rehati dhe siguri:

-Personeli ynë operativ i kryen të gjitha proçedurat dhe ju përfitoni asistencë rrugore gjatë gjithë kohes dhe zëvendësimin e makinës në cfarëdo kohë të jetë e nevojshme. Kështu, periudha e imobilizimit të makinave reduktohet në zero dhe kështu ekipet tuaja do të jenë me efiçente.

-Mirëmbajtja, riparimet dhe shërbimet rutinë gjithnjë kryhen në kohen e duhur dhe në mënyren e duhur, sipas standarteve të prodhuesve të makinave.Për me shumë detaje, një diskutim për nevojat tuaja dhe për të krijuar një ofertë individuale, këshilltaret tanë do t’ju ndihmonin me shumë deshirë.

 

  • Emer
  • Mbiemer
  • Numer Kontakti
  • Email
  • Mesazh
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com